Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. W swojej pracy koncentruje się głównie na diagnostyce i leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, zaburzeń reaktywnych, uzależnień, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania się. Posiada uprawnienia do wypisywania recept pełnopłatnych i refundowanych, wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich.

Doświadczenie: Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK Nr 1 w Lublinie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i uaktualnia wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i szkoleniach naukowych.

Wykształcenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.