Specjalizacja: Oferuje wsparcie psychologiczne osobom dorosłym, parom oraz starszej młodzieży. Pomaga osobom będącym w życiowym kryzysie emocjonalnym, zmagającym się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, problemami interpersonalnymi oraz trudnościami w życiu zawodowym i prywatnym. Wspiera pary w budowaniu lepszej komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami w relacji oraz w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów. Udziela wsparcia osobom będącym w kryzysie związanym z tożsamością seksualną i płciową. Pomaga osobom, które poszukują zmiany w swoim życiu, jednocześnie odczuwają trudność w wyborze ścieżki życiowej. Oferuje wsparcie w nagłych sytuacjach jak utrata bliskiej osoby, utrata pracy, utrata istotnej wartości życiowej.

Doświadczenie: Doświadczenia zdobyte w szerokiej gamie dziedzin, od pracy inżyniera w biznesie, naukowca, przez rozwój jako szkoleniowiec i trener, aż po zdobycie doświadczenia w zakresie psychologii. Doświadczenie zdobyte jako inżynier i naukowiec Politechniki Warszawskiej pozwoliło jej na zyskanie umiejętności analitycznego i pogłębionego podejścia do rozwiązywania problemów. Jako trener prowadziła szkolenia z zakresu asertywności, komunikacji, budowania i zarządzania zespołem, zarządzania projektem. Odbyła praktyki psychologiczne w Ośrodku Grupy oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, gdzie udzielała wsparcia i diagnozy osobom będącym w kryzysie tożsamości płciowej. Od 2016 roku pracuje w obszarze pomocy edukacyjnej dla uczniów zmagających się z trudnościami szkolnymi i emocjonalnymi oraz zapewnia wsparcie w poszukiwaniu motywacji i wyborze ścieżki życiowej u młodzieży.

Wykształcenie: Ukończone magisterskie studia psychologiczne, ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończone studia doktorskie na Politechnice Warszawskiej. Odbyte liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej, pracy trenerskiej oraz rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Ukończony certyfikat PRINCE2 oraz uprawnienia do prowadzenia diagnozy inteligencji skalą Stanford-Binet.