Specjalizacja: Depresja, zaburzenia snu, zaburzenia poznawcze (pamięci), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, uzależnienia od alkoholu oraz od leków (często przypisywanych przez nieświadomych lekarzy rodzinnych), zaburzenia osobowości, leczenie stresu pourazowego, zaburzeń adaptacyjnych, efektów mobbingu w miejscu pracy.

Doświadczenie: Ukończył szkolenie specjalizacyjne w I Klinice Psychiatrii SPSK-1 w Lublinie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Nerwic i Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego Kliniki Psychiatrii w Lublinie oraz w Poradni Psychiatrycznej MSWiA w Lublinie. W swojej praktyce kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. Szczególną uwagę przywiązuje do partnerskiej współpracy z pacjentem. Planując terapię uwzględnia ich indywidualne potrzeby i preferencje. Promuje zdrowy styl życia, stara się minimalizować ilość przyjmowanych leków, eliminować te potencjalnie szkodliwe i uzależniające, podnosić psychoedukację pacjenta, dając mu wgląd w istotę choroby na którą cierpi. Jest to nieodzowne w prawidłowej terapii i pomaga skrócić czas leczenia. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane.

Wykształcenie: Ukończył Wydział Lekarski Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.