Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu depresji, schizofrenii, anorekcji, nerwic, alkoholizmu, bulimii, borderline, bezsenności, fobii społecznej, nerwicy natręctw, zaburzeń osobowości, choroby Alzheimera, myśli samobójczych, upośledzenia umysłowego, zespołu stresu pourazowego, otępienia, zaburzeń pamięci, niskiego poczucia własnej wartości, zespołu lęku uogólnionego, zaburzeń koncentracji, zespołu urojoniowego, kryzysu emocjonalnego

Doświadczenie: Zdobywała doświadczenie zawodowe w oddziale psychiatrii sądowej, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i zaburzeń mowy dla dzieci i młodzieży. Aktualnie pracuje w oddziale psychiatrycznym jako zastępca kierownika oraz w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego w Poradni Zdrowia Psychicznego, uczestniczy w badaniach klinicznych w zakresie choroby Alzheimera.
Stale podnosi swoje kwalifikacje m.in. uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach doskonalących.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.