Specjalizacja: W swojej pracy zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym, którzy zmagają się z m.in. kryzysami emocjonalnymi, problemami w relacjach interpersonalnych, są w trakcie zmian życiowych, chcą poprawić swoje umiejętności komunikacji czy radzenia sobie ze stresem. Udziela wsparcia pacjentom z chorobą nowotworową i ich bliskim. Prowadzi również indywidualne sesje coachingowe skierowane do osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym, poprawą swojego funkcjonowania i osiąganiem celów w wybranych obszarach. Wspiera w realizacji i wprowadzaniu zmian na ścieżce kariery. W swojej praktyce dąży do odkrywania i wykorzystania osobistych zasobów.

Doświadczenie/strong>: Psycholog i coach z niemal 10-letnią praktyką pracy w międzynarodowych korporacjach w dziale HR, gdzie zajmowała się projektami mającymi na celu rozwój pracowników. Od 2013 roku prowadzi indywidualne sesje coachingowe.

Wykształcenie/strong>: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Szkolenie z obszaru coachingu ukończyła w międzynarodowym stowarzyszeniu International Coach Federation. Była uczestnikiem kursów i szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i coachingu.