Specjalizacja: W swojej pracy oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z komunikowaniem się, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami z wyborem ścieżki zawodowej i życiowej, oraz będących w kryzysie związanym z tożsamością seksualną i płciową.

Doświadczenie: Od 1996 roku zajmuje się wspieraniem ludzi w rozwoju osobistym. Na początku jako instruktor teatralny, następnie jako działacz społeczny, coach Metody TROP, trener, i w końcu jako psycholog. Doświadczenie w obszarze organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym. Prowadzi coaching i doradztwo w zakresie life coachingu. Życiowe zainteresowania i pasje stały się z kolei bazą do zajęcia się osobami w procesach tranzycji, jak również sferą dotykającą problemów transcendencji. Jako coach podlega stałej superwizji zgodnie z Kodeksem Etycznym Izby Coachingu i wymogom Metody TROP.

Wykształcenie: Studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym w Warszawie. Liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy coachingowej, trenerskiej, asesorskiej (sesje AC/DC&L), doradztwa zawodowego, diagnozy i pomocy psychologicznej.