Specjalizacja: Aktualnie skoncentrowany na indywidulanym, trafnym doborze leków w terapii depresji, lęku, zaburzeń snu i trudnościach adaptacyjnych w zależności od potrzeb i sytuacji osoby leczonej. W swojej pracy koncentruje się na doborze leku do indywidulanego profilu pacjenta, wspomaga się w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem psychoterapeutycznym.

Doświadczenie: Specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem pracy w różnych obszarach psychiatrii. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rzecznikiem prasowym Towarzystwa, w swoich działaniach w sferze medialnej kształtuje pozytywny obraz psychiatrii i psychoterapii w Polsce.
Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, ponad 30 rozdziałów w podręcznikach i monografiach specjalistycznych. Opublikował wiele książek adresowanych do specjalistów, między innymi jest redaktorem (wraz z dr C. Żechowskim) książki: „Od neurobiologii do psychoterapii” (IPiN Warszawa 2009). Współautor książek „ Depresja 2016” i „Depresja 2017” „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej” (wraz z Dr P. Wierzbińskim) oraz „Ornitologia terapeutyczna” (wraz z Prof. P. Tryjanowskim). Jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika naukowego ‘Psychiatria” (Viamedica). Laureat nagród: nagrody im. Stefana Ledera (2014) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za publikacje łączące wiedzę psychoterapeutyczną z neurobiologią oraz nagrody „Złotej Synapsy” (2108) w kategorii zasłużony dla psychiatrii. Laureat nagrody Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji: „Aktywny w walce z depresją”. „W uznaniu zasług w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz w podziękowaniu za działalność edukacyjną i prozdrowotną na rzecz społeczeństwa” (2015). Otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł czasopisma „Lekarz POZ/General Practitioner” w 2017, oraz dyplom „Promotor Wiedzy”, przyznaną przez „Puls Medycyny” (2019).

Wykształcenie: Uzyskał specjalizację i obronił doktorat w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu psychiatrii Neurologii w Warszawie pod kierownictwem Prof. Marka Jaremy. Równocześnie uczestniczył w szkoleniach psychoterapeutycznych, zakończonych uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brał udział w licznych szkoleniach zagranicznych, miedzy innymi organizowanych przez Światową Organizacje Psychiatryczną (Paryż), Instytut Psychiatrii w Londynie (Londyn) I Lundbeck Institute (Kopenhaga).