Specjalizacja: Udziela poradnictwa psychologicznego dorosłym oraz młodzieży. Jest ono adresowane do osób zdrowych, które doświadczają problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Pomoc psychologiczną oferuje osobom, którym prawidłowe funkcjonowanie utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają m.in.: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych i komunikacji, trudności w radzeniu sobie ze stresem, ale również każdemu, kto odczuwa potrzebę zadbania o swoje zdrowie psychiczne.

Doświadczenie: Jest psychologiem i pedagogiem. Doświadczenie zawodowe pozyskała m.in. w trakcie praktyk w Prywatnym Gabinecie Psychologiczno – Psychoterapeutycznym, w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach.

Wykształcenie: W 2021 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W 2018 roku obroniła tytuł licencjata z Pedagogiki (spec. opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną), a w 2021 tytuł magistra z Pedagogiki Specjalnej (spec. resocjalizacja z socjoterapią) na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie jest słuchaczem studiów podyplomowych – Mediacja szkolna i sądowa, organizowanych przez Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.