Specjalizacja: Diagnozuje i prowadzi kuracje lekowe pacjentów, cierpiących z powodu szeroko pojętych zaburzeń sfery psychicznej, zarówno o charakterze psychotycznym (tj: schizofrenie, psychozy dwubiegunowe, urojeniowe) oraz nie będące chorobami psychicznymi: zaburzenia lękowe i afektywne, zaburzenia osobowości, stany kryzysowe, bezsenność, otępienia i inne.

Doświadczenie: Pierwsze piętnaście lat pracował w oddziale klinicznym, gdzie pełnił funkcję Ordynatora oddziału. Jednocześnie pracował w poradni, konsultował w Domu Pomocy Społecznej. Uczestniczył w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, głównie spraw karnych. Był Kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Od kilku lat skoncentrował się na leczeniu ambulatoryjnym pacjentów. Autor serii artykułów poświęconych tematyce psychiatrycznej i okołomedycznej. Autor książki „Psychiatra korpoświata”.

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Lublinie.