Specjalizacja: Pomaga osobom dorosłym oczekującym porady lekarskiej i wsparcia psychologicznego z powodu: lęku, natręctw, depresji, zaburzeń pamięci, problemów z odżywianiem się, wypalenia zawodowego, skutków stresu i przemęczenia, trudności rodzinnych, problemów w relacjach z ludźmi, przemocy w rodzinie, grupie, mobbingu.

Doświadczenie: Ponad trzydzieści lat temu rozpoczęła pracę w szpitalu psychiatrycznym  w Morawicy/Kielc. W 1995r. uzyskała tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie psychiatrii. Od 1996r. pracuje ambulatoryjnie prowadząc indywidualną praktykę lekarską. Psychoterapię prowadziła pod superwizją mgr Ilony Kołbik – certyfikowanego psychoterapeuty PTP. Ukończyła dwustopniowy kurs eeg-biofeedback w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BioMed we Wrocławiu uzyskując tytuł trenera eeg-biofeedback II stopnia.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii i systemowej terapii rodzin w Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Studia podyplomowe „Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo”  w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.