Specjalizacja: Lekarz psychiatra, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, odżywiania, emocjonalnych, koncentracji, a także stresu, zaburzeń somatycznych, bezsenności. Specjalista leczenia uzależnień. Posiada Certyfikat Specjalisty Uzależnień zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Zajmuje się również orzecznictwem. Konsultuje pacjentów również w języku rosyjskim.

Doświadczenie: Zdobyła wiedzę zawodową w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ma wieloletnią praktykę w pracy z Pacjentami na Oddziałach Psychiatrycznych oraz w służbie ambulatoryjnej. Jest lekarzem Oddziału Psychiatrycznego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, kontynuuje wieloletnią pracę w PZP w Legnicy, Lubsku. Jest lekarzem orzecznikiem.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim.