Specjalizacja: Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi, doświadczającymi kryzysów psychicznych, emocjonalnych, zaburzeń nastroju, lęku, depresji, straty bliskiej osoby, skutków traumy, przemocy, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, problemów rodzinnych, trudności w okresie dorastania, niepełnosprawności. Prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin.

Doświadczenie: Jest psychologiem, terapeutą rodzin oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Pracuje głównie w nurcie ericksonowskim i w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu, hipnozę. Kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych stażach i wolontariatach (Oddział Psychiatryczny SPZOZ Szpital Bielański, Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Parent Project DMD- wsparcie rodzin i ich dzieci chorujących na dystrofie mięśniowe, terapia osób z niepełnosprawnością). Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Warszawie, z poradnią psychologiczno–pedagogiczną oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną.

Wykształcenie: Jest magistrem psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej ukończonej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz magistrem pedagogiki specjalnej tej samej uczelni. Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii, Roczne Studium Terapii Rodzin oraz wiele szkoleń (Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu, Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji- Yapko Michalel, Kliniczne zastosowania hipnozy- Brent Geary. Swoje kompetencje podnosi w 4-letniej szkole psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Warszawie, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz innych szkoleniach.