Specjalizacja: Choroby psychiczne tj. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje. Zaburzenia nerwicowe tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, neurastenia, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Dodatkowo zaburzenia osobowości, uzależnienia. Leczy osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego oraz osoby z deficytami neurologicznymi (np. zaburzenia nastroju czy zespoły otępienne).

Doświadczenie: Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej. Pracował w Szpitalu Psychiatrycznym ZOZ Zalesie im Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na oddziale ogólnym, koedukacyjnym, uzależnień od alkoholu, psychogeriatrii. Poradnia Zdrowia Psychicznego/Oddział Dzienny Sensum w Płocku. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie pracuje w Szpitalu Wolskim na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Nerwicowym. Doświadczenie zdobywał pracując w Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradnia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Wykształcenie: Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.