Specjalizacja: Psycholog, psycholog dziecięcy, interwent kryzysowy, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi, mediator pracowniczy, coach, trener zastępowania agresji. Konsultuje dorosłych i dzieci od 7 roku życia. Posiada uprawnienia przeprowadzania różnego rodzaju testów psychologicznych, m.in. testów osobowości (przeszła specjalne szkolenie dotyczące używania kwestionariusza MMPI-2), testów zawodowych oraz badań np. na posiadanie broni. W trakcie szkolenia w zakresie psychologii sądowej. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog w służbach mundurowych, prowadząc wsparcie psychologiczne dla osób bezrobotnych oraz młodzieży w ramach projektów unijnych, w Szkole Specjalnej, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, telefonie zaufania oraz w gabinecie prywatnym.

Wykształcenie: Tytuł magistra psychologii zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet SWPS) na specjalizacji psychologia kliniczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania Inwentarza Osobowości MMPI-2 wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie stara się o uzyskanie uprawnień do badań osób starających się o broń oraz wpis na listę biegłych sądowych w dziedzinie psychologii po ukończeniu studium psychologii sądowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz superwizując swoją pracę uczestnicząc w Grupach Balinta.