Specjalizacja: Pomaga osobom dorosłym, parom oraz rodzinom, które są w trakcie zmian, doświadczają problemów emocjonalnych, obniżonego nastroju, baby blues, chcą konstruktywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie ze stresem.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, w trakcie zwolnienia, poszukującymi pracy. Praktykę zdobywała m.in. w: SP SP ZOZ Oddział Dzienny Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Słupsku, SP SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, Poradnia i Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu w Słupsku. W latach 2012-2019 zajmowała się promocją zdrowia publicznego, pracując w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, szkolenia, kursy zawodowe oraz seminaria superwizyjne. Jest Członkiem Nadzwyczajnym WTTS.