Specjalizacja: Jest psychologiem klinicznym i osobowości, certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Certification), specjalistą psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji), profilaktykiem uzależnień, trenerem umiejętności miękkich. Prezentuje holistyczne (całościowe) podejście do człowieka. W pracy z Pacjentami czerpie z różnych nurtów, głównie poznawczo – behawioralnego (o potwierdzonej skuteczności).

Doświadczenie: Zdobyła różnorodne doświadczenie w obszarach: pomocy społecznej, zasobów ludzkich (rekrutacja i rozwój), organizacji pozarządowych, wydawniczym, marketingu i reklamy, edukacyjnym (wykładowca psychologii i socjologii). Prowadząc sesje coachingowe motywuje i inspiruje do wdrażania pozytywnych zmian. Pisze artykuły dotyczące rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego. Inicjuje i realizuje szkolenia miękkie, warsztaty rozwojowe, zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i organizacji International Coaching Communication.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Psychologia kliniczna i osobowości, studia podyplomowe: Relacje interpersonalne i Profilaktyka uzależnień, Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin: Specjalista psychoterapii uzależnień (program rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), ICC Poland/ KefAnn Psychoedukacja: International Coaching Certification.