Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z komunikowaniem się, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem.

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych Diagnoza Psychologiczna, w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Neuropsychologiczny Szpital w Lublinie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, NZOZ Psychomedic). W Grupie LUX MED pracuje od 2014 roku.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2011 roku. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (obecnie 3 rok).