Specjalizacja: Interwencja dla osób będących w kryzysie, terapia osób po traumie, psychotraumatologia.

Doświadczenie: Doświadczenie kliniczne zdobyte podczas praktyk i wolontariatu. Obecnie pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym. W swojej pracy korzysta z metod interwencji osób będących w kryzysie i terapii osób po traumie.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Posiada dyplom z Psychotraumatologii. Posiada certyfikat terapeuty EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i EMDR Europe, jak również Coacha w ujęciu holistycznym wydanym przez ICC.