Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią oraz pomocą psychologiczną dla dorosłych w zakresie leczenia depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, sytuacji stresu w pracy, kryzysu życiowego, wypalenia zawodowego, doświadczania przemocy w rodzinie, trudności w relacjach. W pracy terapeutycznej kieruje się głównie założeniami psychoterapii humanistycznej, wykorzystując również metody innych nurtów psychoterapii – egzystencjalnej i poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane z diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią zdobywała m.in w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie SPS ZOZ „ZDROJE”, Poradni Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie, Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Umiejętności zawodowe rozwijała w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Odbyła również trzyletnią psychoterapię szkoleniową własną w ośrodku INTRA.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Staże kliniczne odbyła w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytucie Kardiologii w Aninie, Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.