Specjalizacja: Terapia psychologiczna, psychologia medycyny pracy, psychoterapia, wsparcie psychologiczne. Głównymi obszarami mojej pracy są: zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe, trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami (głównie złością), zaburzenia nastroju, obniżone poczucie własnej wartości, kryzysy w związku, trudności w relacjach interpersonalnych, asertywność, dysregulacja emocji; psychoedukacja.

Doświadczenie: Mazowieckie Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, gdzie prowadziłem grupową terapię poznawczą, treningi asertywności, terapię indywidualną, treningi relaksacji oraz psychoedukację. Pracowałem również na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym, gdzie zajmowałem się pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami afektywnymi.

Wykształcenie: Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej. Studia podyplomowe w Centrum CBT EDU w zakresie stosowania technik poznawczo-behawioralnych w terapii oraz studia z psychologii transportu na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.