Specjalizacja: Terapia psychologiczna, psychologia medycyny pracy, psychoterapia. Głównymi obszarami jego pracy są zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe, stres, zaburzenia snu, depresja, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia nastroju, kryzysy w związku, trudności w relacjach interpersonalnych, dysregulacja emocji, psychoedukacja (przyczyny zachorowania, objawy choroby, objawy zwiastujące nawrót choroby, sposoby leczenia oraz radzenia sobie w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego).

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w Mazowieckim Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, gdzie prowadził grupową terapię poznawczą, treningi asertywności, terapię indywidualną krótkoterminową, treningi relaksacji oraz psychoedukację. Pracował również na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym, gdzie zajmował się pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami afektywnymi.

Wykształcenie: Jest psychologiem, psychologiem medycyny pracy oraz psychologiem transportu. Ukończył studia magisterskie o specjalności klinicznej, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz szkolenie CBT EDU w zakresie technik poznawczo-behawioralnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.