Specjalizacja: Neuropsychologia.

Doświadczenie: Psycholog kliniczny (neuropsycholog), wyspecjalizowany przede wszystkim w dziedzinie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Doświadczenie kliniczne zawdzięcza wieloletniej pracy w oddziałach: neurologii, udarowym, rehabilitacji neurologicznej oraz pracy w charakterze samodzielnego konsultanta w placówkach lecznictwa otwartego.

Wykształcenie: 1973-1978 Uniwersytet Warszawski – Stosowana Psychologia Kliniczna – studia magisterskie, 1986-1990 Specjalizacja I stopnia – Psycholog Kliniczny, 1995-1999 Specjalizacja II stopnia – Psycholog Kliniczny, 2009-2012 Studium psychologii i psychoterapii SPCH – psychoterapia integratywna szkolenia i warsztaty, Kurs GCP.