Specjalizacja: Jest psychologiem, diagnostykiem oraz terapeutą. Psychoterapia w depresji poporodowej, w zaburzeniach odżywiania, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), psychoonkologia, psychoterapia uzależnień, test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości. Preferuje pracę wg terapii behawioralno – poznawczej, wykorzystując techniki programu Simontona. Wykonuje diagnozy zaburzeń osobowości, zaburzeń poznawczych. Na potrzeby pacjentów może przygotować również opinie psychologiczne dla firm ubezpieczeniowych.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała m.in.: w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Z Grupą LUX MED związana od 2010 roku.

Wykształcenie: W 2002 roku ukończyła studia na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia. W 2012 ukończone studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.