Specjalizacja: Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi i diagnozą psychologiczną. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, jak i osób z grupy DDA/DDD. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości. Wspiera osoby w kryzysie, mające problemy rodzinne, trudności w relacjach i w tworzeniu związków, a także te osoby, które pragną dążyć do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb i możliwości.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami jako psycholog od 2002 roku, a jako psychoterapeuta od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie (do chwili obecnej), w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz współpracując z grupą terapeutyczną „Genogram” i z LUX MED (wcześniej Centrum Medyczne LIM). Doskonaliła umiejętności zawodowe podczas licznych staży klinicznych m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” w Warszawie. Ukończyła 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych dorosłych, uzyskując w 2011 roku tytuł specjalisty.

Wykształcenie: Jest absolwentką podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uprawniającego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapeuty uzależnień.