Specjalizacja: Jest lekarzem, pracuje z dziećmi w okresie wczesnodziecięcym jak i nastolatkami czy dorosłymi. Stara się tak współpracować z pacjentem i jego rodziną, aby skutecznie leczyć wszelkie problemy natury psychicznej. Stosuje metody niefarmakologiczne, ale w razie potrzeby posiłkuje się również farmakologią.

Doświadczenie: Od lat pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego, także tych zajmujących się spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała również na Izbie Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na wydziale lekarskim jak, również jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii, który ukończyła z tytułem magistra i specjalisty klinicznej dziecka.