Specjalizacja: Zajmuje się terapią osób dorosłych zmagających się z kryzysem emocjonalnym, terapią zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, adaptacyjnych oraz osób przeżywających objawy z kręgu psychoz.

Doświadczenie: Pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Szpitalu MSCZ w Pruszkowie, w oddziale ogólnopsychiatrycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał też na stażu klinicznym w I Klinice Psychiatrii Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Wykształcenie: Ukończył studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwesytecie SWPS. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym Uniwersytetu SWPS. W ramach rozwoju osobistego ukończył 8 tygodniowy kurs mindfulness. Pracuje pod superwizją.