Specjalizacja: Prowadzi konsultacje, diagnostykę oraz indywidualną terapię psychologiczną osób dorosłych oraz starszej młodzieży. Pomaga osobom zmagających się z kryzysami i trudnościami w życiu osobistym i zawodowym, zaburzeniami depresyjnymi oraz różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi (m.in. fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ataki paniki). Wspiera w zdefiniowaniu i zidentyfikowaniu kluczowych wartości, mocnych stron jak i ograniczających przekonań. Towarzyszy w realizacji i wprowadzaniu zmian zachowań i nawyków ograniczających osiąganie celów, uzyskaniu równowagi między życiem osobistym a zawodowym oraz polepszeniu funkcjonowania i rozwiązywaniu problemów. Dostosowuje metody pracy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Doświadczenie: Jest psychologiem, pracuje terapeutycznie z pacjentami w nurcie TSR i poznawczo-behawioralnym. Odbyła staż terapeutyczno-diagnostyczny w Psychomedic – psychoterapia indywidualna i grupowa w nurcie integracyjnym, klinika zaburzeń psychicznych w praktyce, techniki uzupełniające pracę psychoterapeutyczną. Przez wiele lat była wolontariuszem w fundacji „Jestem” – udzielała wsparcia osobom z chorobą onkologiczną. Obecnie współpracuje ze „Stowarzyszeniem Animo – Odważ się żyć!”, pomagającym osobom doświadczającym uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii specyficznych, agorafobii, lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) oraz zaburzeń lękowych będących wynikiem traumatycznych doświadczeń. Pracuje również online z osobami, które potrzebują wsparcia w związku z sytuacją związaną z Covid-19 i wojną w Ukrainie. Przed rozpoczęciem praktyki psychoterapeuty, przez wiele lat pracowała w środowisku międzynarodowym zajmując się szkoleniami, rekrutacją i rozwojem zawodowym co pozwala lepiej zrozumieć problemy związane ze stresem w pracy i wypaleniem zawodowym.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia) na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji). Brała udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, EACLIPT oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła także studia na Loyola University w Chicago na kierunku Architektura Wnętrz.