Specjalizacja: Pracuje z osobami dorosłymi, które potrzebują konsultacji psychologicznych, psychodietetycznych, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji – również żywieniowej. W pracy z pacjentem stosuje metody zaczerpnięte z nurtu poznawczo-behawioralnego, ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), DBT (terapia dialektyczno-behawioralna) i dialogu motywującego. Skupia się na wsparciu, przekazaniu wiedzy i motywowaniu pacjenta w trakcie wizyty, a także na stworzeniu relacji pełnej otwartości i szczerości.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy zdobywała m.in. podczas stażu w Fundacji ADRA Polska, gdzie wspierała i konsultowała jako psycholog i psychodietetyk.

Wykształcenie: Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie zdecydowała się na rozwój w kierunku świadomego odżywiania i jego zaburzeń oraz budowy zdrowych nawyków żywieniowych. Rozwój w tym obszarze zwieńczyła studiami podyplomowymi z psychodietetyki Uniwersytetu SWPS.
Obecnie w trakcie kursu dietetyki prowadzonego przez Akademię Dietetyki oraz procesu rekrutacyjnego na kierunku Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.