Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej oraz neurologopedycznej. Terapią funkcji poznawczych, terapią psychologiczną, terapią osób z afazją oraz dyzartrią; Zajmuje się osobami mierzącymi się z depresją, niepokojem, stresem po przeżyciach traumatycznych, stresem ogólnym, fobiami.

Doświadczenie: Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Klinice Neurologii Szpitala MSWiA , w oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Obecnie pracuje na Oddziale Onkologii i Radioterapii.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).