Specjalizacja: Psychiatra dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż). Specjalizuje się w chorobach psychicznych tj. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje. Zaburzeniach nerwicowych tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, neurastenia, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Dodatkowo: zaburzenia osobowości, uzależnienia. Leczy osoby które doświadczyły kryzysu psychicznego, oraz osoby z deficytami nerologicznymi (np. zaburzenia nastroju czy zespoły otępienne).

Doświadczenie: Posiada 14 letnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej. Prowadziła Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej.

Wykształcenie: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie oraz szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Czteroletnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej. Posiada kwalifikacje asystenta psychodramy (ukończony I stopień szkolenia w psychodramie wg Moreno). Tytuł terapeuty środowiskowego.