Specjalizacja: Jest psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem grup szkoleniowych. Udziela doraźnej i systematycznej pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz młodzieży w wieku szkolnym. Zapewnia wsparcie w kryzysie, wypaleniu zawodowym, chronicznym stresie, przywróceniu równowagi emocjonalnej. Pomaga w obszarze relacji interpersonalnych, rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego. Pracuje w j. polskim i angielskim.

Doświadczenie: Pracuje jako psycholog środowiskowy z osobami chorującymi psychicznie oraz ich rodzinami. Jest psychologiem szkolnym, konsultującym zaburzenia rozwojowe, trudności okresu adolescencji, wyzwania wychowawcze. Od 2016 roku prowadzi, treningi grupowe, szkolenia dla firm, warsztaty z zakresu psychoedukacji, rozwoju kompetencji miękkich, konsultacje indywidualne. Realizowała min. diagnozę pracy zespołowej, obsługi klienta, doradztwo zawodowe dla dzieci, młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych, dorosłych w obliczu zmian kariery. Posiada doświadczenie jako terapeuta uliczny w Stowarzyszeniu MONAR w Łodzi. Świadczyła wsparcie w postaci terapii ulicznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Współpracowała z osobami uzależnionymi, zdobyła kompetencje w pracy metodą społeczności korekcyjnej. W ramach świetlicy środowiskowej, zajmowała się poradnictwem indywidualnym i grupowym dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych, doświadczonych traumą, ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia doradztwa zawodowego i organizacji na Uniwersytecie Łódzkim. Jest certyfikowanym doradcą ds. HIV/AIDS, posiada kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa okołotestowego (Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS).