Specjalizacja: Zajmuje się leczeniem: zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń snu, zaburzeń lękowych (nerwice, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń psychicznych organicznych, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne).

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, zdobywając doświadczenie kliniczne w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziałach detoksykacyjnych i leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, poradni zaburzeń snu, zespole leczenia środowiskowego, oddziale leczenia nerwic, oddziałach dziennych i rehabilitacji psychiatrycznej.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.