Specjalizacja: Leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (nerwic), a także psychozy oraz uzależnień.

Doświadczenie: Ordynator Oddziału Dziennego MSCZ w Pruszkowie. Pracował w Klinice Ogólnopsychiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji oraz Oddziale Leczenia Uzależnień od Alkoholu. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, otępieniami, zaburzeniami osobowości. Łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną. Dysponuje doświadczeniem w farmakoterapii zaburzeń lękowych oraz problemów psychiatrycznych osób w wieku podeszłym.

Wykształcenie: Ukończył I Wydział Akademii Medycznej w Warszawie, a także szkolenie z psychoterapii w podejściu zintegrowanym, prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.