Specjalizacja: Specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych, diagnostyce i leczeniu zaburzeń nerwicowych, psychoz (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeń snu, diagnostyce i farmakoterapii u osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), diagnostyce i leczeniu zaburzeń osobowości i zachowania.

Doświadczenie: Lekarz na oddziałach klinicznych ogólnopsychiatrycznych i dziennych Szpitala Nowowiejskiego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Konsultant w Poradni Przyklinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatycznych, Szpitalu Klinicznym im.prof. W.Orłowskiego w Warszawie, na Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji Szpitala w Komorowie, w Poradni Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie.

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Poznaniu – Wydział Lekarski, specjalizacja z psychiatrii. W trakcie kształcenia psychoanalitycznego, w ramach Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School.