Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Kierownik Izby Przyjęć w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 20-letnie doświadczenie pracy z pacjentem. Specjalista w leczeniu „trudnych przypadków” i zaburzeń psychicznych „lekoopornych”. Specjalizuje się w pomaganiu w sytuacjach kryzysowych, wymagających podjęcia szybkich decyzji. Posiada uprawnienia do: wypisywania recept na leki (w tym refundowane), wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4), wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny.