Specjalizacja: Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia koncentracji, anoreksja, depresja, bulimia, fobia społeczna, psychoza, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, bezsenność, nerwica, nerwica natręctw, schizofrenia.

Doświadczenie: Staż w Padwie (Universita’ di Padova w roku 1985). Egzaminy specjalizacyjne w I Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2001 r. prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych.

Wykształcenie: Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny). Odbyła szkolenie w zakresie elektroencefalografii oraz psychoterapii, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brała udział w SEPTIMUS Postgraduate Course in Psychotherapy, organizowanym przez Uniwersytet w Sheffield.