Specjalizacja: Lekarz specjalizujący się w psychiatrii człowieka dorosłego: zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom onkologicznym, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Doświadczenie: Od 2011 roku związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m. in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zaburzeń Snu, Poradni Leczenia Uzależnienia Dzieci i Młodzieży, a także w trakcie kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej. Stale bierze udział w konferencjach o najnowszych trendach światowych w leczeniu trudności psychicznych w Polsce i Europie, m. in. regularnie uczestniczy w międzynarodowym „Kongresie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego” w Wiedniu.

Wykształcenie: Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Odbyła szczegółowe szkolenie z najnowszych metod leczenia zaburzeń snu. Posiada certyfikat z medycyny paliatywnej.