Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Prowadzi także konsultacje, poradnictwo psychologiczne dla rodziców będących w sytuacji rozwodu/rozstania oraz doświadczających trudności wychowawczych.
Jako mediator rodzinny pomaga rodzicom w sytuacji rozstania/rozwodu w wypracowaniu porozumienia rodzicielskiego dotyczącego kwestii kontaktów dziecka z drugim rodzicem, dalszą rodziną czy zabezpieczenia finansowego.

Doświadczenie: Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, mediator rodzinny. Z mediacjami rodzinnymi związana od 2009 roku. Posiada doświadczenie pracy w oświacie, organizacji pozarządowej, niepublicznej placówce medycznej oraz prywatnym ośrodku adopcyjnym.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2001), studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia dzieci z trudnościami wychowawczymi” (2004) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” (2015). Trener biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu EFS Grupy TROP (2010). Ukończyła szkolenie z mediacji rodzinnych prowadzone zgodnie ze Standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (2009). Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Absolwentka szkolenia podstaw psychoterapii psychoanalitycznej. Uczestniczka 4-letniego, certyfikowanego szkolenia psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych Hanny Segal. Pracuje pod stałą superwizją.