Specjalizacja: Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym, parom i rodzinom zmagającym się m.in. z: chorobą nowotworową – własną lub bliskiego, a także doświadczającymi straty. Wspiera osoby z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, problemami adaptacyjnymi, kryzysami emocjonalnymi, osoby nie radzące sobie z trudną sytuacją życiową lub zawodową, mające trudności w relacjach interpersonalnych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. z młodzieżą w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz z dziećmi i ich opiekunami w Komitecie Ochrony Praw Dziecka i Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszeniu „Wspólne Podwórko”, jak również w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie jako psycholog dbała o dobrostan psychiczny Operatorów Numeru Alarmowego 112 oraz kierowała Stołecznym Zespołem Pomocy Poszkodowanym.

Wykształcenie: Studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością seksuologia kliniczna i sądowa na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. Podyplomowe studia z zakresu psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz dwustopniowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.