Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się przede wszystkim ze skutkami doświadczeń traumatycznych (śmierć bliskich, nadużycia seksualne, wypadki); zaburzeniami lękowymi i nerwicowymi (lęk uogólniony, napady paniki, natręctwa, fobie); problemami ze zdrowiem somatycznym o podłożu psychologicznym (zaburzenia snu, reakcje bólowe, zaburzenia odżywiania).

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Stowarzyszenie SPOZA). Współpracuje z poradniami psychoterapeutycznymi oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną.

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii oraz Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR certyfikowanego terapeuty EMDR I i II stopnia. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.