Specjalizacja: Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci (od 8. roku życia). Pracuje w obszarach kryzysu, relacji, stresu, sens życia, bezradności, aspektów rodzinnych. Udziela konsultacji, prowadzi mediacje i terapię par.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, pracował również w charakterze terapeuty środowiskowego na warszawskiej pradze, gdzie prowadził spotkania w ramach terapii młodzieży i ich rodzin. Prowadząc własny gabinet – udzielał wsparcia osobom zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19, takimi jak depresja, lęk, bezradność, samotność. Z dziećmi miał okazję pracować w przedszkolach i prywatnych placówkach organizując zajęcia grupowe w ramach LEGO®terapii i treningów wyrażania złości.

Wykształcenie: Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach