Specjalizacja: Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci (od 8. roku życia). Pracuje w obszarze kryzysów, stresu, sensu życia, bezradności, relacji (rodzina, związek), zaburzeń odżywiania, lęku, depresji. Udziela konsultacji, prowadzę terapię indywidualną, mediacje i terapię par.

Doświadczenie: Swój warsztat zdobywał i doskonalił w warszawskich poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologicznych i ośrodku pomocy społecznej, gdzie prowadził terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, współprowadził również grupę wsparcia dla młodzieży. W charakterze terapeuty środowiskowego na warszawskiej pradze prowadził spotkania w ramach terapii młodzieży i ich rodzin. W ramach własnego gabinetu – udzielał wsparcia osobom zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19, takimi jak depresja, lęk, bezradność, samotność. Z dziećmi miał okazję pracować indywidualnie oraz grupowo w ramach autorskiego treningu umiejętności społecznych w formie LEGO®terapii i treningów wyrażania złości.

Aktualnie rozwija swoje umiejętności terapeutyczne w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończył szereg różnorodnych szkoleń dotyczących wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, swoją pracę poddaje regularnej superwizji i interwizji.

Wykształcenie:Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach