Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży oraz diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych, tj: autyzm, zespół Aspergera. Terapia autyzmu (metodą o udowodnionej skuteczności – SAZ). Zajmuje się zaburzeniami emocji i zachowania: lęk, depresja, ADHD. Konsultacje dla rodziców dzieci, które przejawiają trudności wychowawcze. Prowadzi także treningi umiejętności społecznych(TUS) dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenie: Odbywała staże i praktyki w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia „Serce” dla Osób z Chorobami Psychicznymi w Lublinie. Pracowała w poradniach psychologicznych oraz przedszkolach dla dzieci z autyzmem. Autorka publikacji naukowej „Samobójstwo w przebiegu choroby schizoafektywnej jako element naznaczania niepełnosprawności człowieka”.

Wykształcenie: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Ukończyła 3-etapowe szkolenie z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem oraz półroczny kurs z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.