Specjalizacja: Terapia dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w pomocy z radzeniem sobie z emocjami, złością. Niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena. Zaburzenia lękowe, depresja, myśli samobójcze. Trening umiejętności społecznych. Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu. Problemy z tożsamością płciową.Pomoc psychologiczna dla kobiet, osób starszych. Terapia par oraz rodzin. Na konsultacje zapraszam osoby i pary heteroseksualne oraz homoseksualne.

Doświadczenie: Staże kliniczne: w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, na Oddziale Psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Praca w poradni dla dzieci i młodzieży, w Domu Pomocy Społecznej oraz praktyka własna. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. W trakcie czteroletniego kurs psychoterapii behawioralno-poznawczej w Szkole Terapii Poznawczo-behawioralnej Centrum CBT-EDU. Ukończyła kurs Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, I st.w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR”. Certyfikowany trener umiejętności społecznych.