Specjalizacja: Specjalizuje się w psychologii i psychoterapii indywidualnej, grupowej w nurcie psychodynamicznym oraz psychoedukacją pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał w różnorodnych placówkach w Warszawie, tj;: poradnia zdrowia psychicznego, dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy typu a. Aktualnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Całodobowym.

Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uzyskane magisterium na kierunku Psychologia kliniczna. 4-letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej i 2-letnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył szkolenia w podejściu ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy). Certyfikowany psychoterapeuta.