Specjalizacja: Zajmuje się psychologicznym i psychoterapeutycznym wsparciem dzieci i młodzieży. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz udziela wsparcia rodzicom doznającym różne trudności wychowawcze.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodkach Wczesnej Interwencji, Ośrodku Rehabilitacyjnym, Przedszkolu oraz Poradniach Psychologicznych. Przez wiele lat prowadziła również terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Wykształcenie: Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Aktualnie jest w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła również szkoły podyplomowe: Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny ( Uniwersytet Warszawski), Wczesna Interwencja – Pomoc Dzieciom i Rodzinie ( Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej), Stosowana Analiza Zachowania ( Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).