Specjalizacja: Zajmuje się psychologicznym i terapeutycznym wsparciem dzieci i młodzieży oraz wczesną interwencją małych dzieci, w tym dzieci ze spektrum autyzmu (terapia ABA). Udziela również porad dla rodziców dzieci doznających różnych trudności wychowawczych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodkach Wczesnej Interwencji, Ośrodku Rehabilitacyjnym oraz Poradniach Psychologiczno-Logopedycznych. Od wielu lat pracuje na stanowiskach psychologa, terapeuty dzieci oraz diagnosty.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o kierunku psychologia kliniczna, studiów podyplomowych: Stosowna Analiza Zachowania (SWPS Warszawa), studiów podyplomowych: Wczesna Interwencja – Pomoc Dzieciom i ich Rodziny (Akademia Pedagogiki Specjalnej), studiów podyplomowych: Diagnoza Kliniczna Dzieci i ich Rodziny (Uniwersytet Warszawski) oraz jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży. Posiada również wiele szkoleń w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, w tym pół roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Regeneracja.