Specjalizacja: Jest lekarzem specjalistą psychiatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych.

Doświadczenie: W ciągu ostatnich lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Szpitalu MSW w Lublinie, I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie gdzie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, odbywała całodobowe dyżury lekarskie oraz prowadziła zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, Ośrodku Medycznym Daw-Med w Kraśniku gdzie udzielała konsultacji psychiatrycznych w ramach psychiatrii środowiskowej, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Dzieci, Poradni Psychomedic w Warszawie, szpitalu Allenort w Warszawie. Odbywała specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia osobowości). W praktyce łączy psychofarmakologię z oddziaływaniami psychoedukacyjnymi. Przywiązuje wagę do propagowania higieny zdrowia psychicznego.

Wykształcenie: Ukończyła I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.