Specjalizacja: Psycholog pracujący w nurcie terapii systemowej. Psychotraumatolog w trakcie specjalizacji, wspierając osoby w kryzysie, które doświadczyły sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Coach kierującym się filozofią Kaizen w aspekcie rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności osobistej i zawodowej. Trener umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doświadczenie: Psycholog z 20-letnim stażem pracy w praktyce zawodowej, doświadczenie zdobywała pracując w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach gdzie obejmowała wsparciem dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożone wykluczeniem. Pracując jako coach i trener w organizacjach i dla klientów korporacyjnych pomagała przeciwdziałać konfliktom, wypaleniu zawodowemu, mobbingowi. Uczyła właściwych zachowań w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem.

Wykształcenie: Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek psychologia oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła studia zawodowe coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid w Warszawie, otrzymując certyfikat coacha, pracującego zgodnie ze standardami ICF. Posiada certyfikat trenera biznesu Akademii Treningu Umiejętności Trenerskich ATUT w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.