Specjalizacja: Neurologopeda, psycholog, psycholog dzieci. Zajmuje się m.in. zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, nerwicami, depresją, lękami, zaburzeniami koncentracji i mowy, dysleksją, dyskalkulią, jąkaniem, afazją, ADHD, wadami i opóźnionym rozwojem mowy.

Doświadczenie: Doświadczenie na stanowisku psychologa zdobywała w poradni psychologiczno- pedagogicznej, w szkołach i w przedszkolach. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci I Młodzieży oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu we Wrocławiu oraz w szkole.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek Psychologia. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez udział w wielu kursach.