Specjalizacja: Pomaga osobom w przezwyciężeniu wielu trudności natury psychicznej, m.in: zaburzenia lękowe, depresja i zaburzenia nastroju, trudności w relacjach, wsparcie w kryzysie, radzenie sobie ze stresem, trudności z samooceną, leczenie bólu, zaburzenia psychosomatyczne. Za istotna wartość w swojej pracy uważa dialog z drugim człowiekiem oraz spożytkowanie wewnętrznych zasobów uczestnika terapii w drodze do zmiany. W dotarciu do głęboko ukrytych zasobów posiłkuje się hipnoterapią – rodzajem specyficznego i głębokiego kontaktu między pacjentem a psychoterapeutą, który odbywa się w bezpiecznych warunkach i wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do wchodzenia w stan transu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w podejściu Eriksonowskim.

Doświadczenie: Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywa pracując w prywatnych gabinetach i poradniach psychoterapeutycznych, ośrodkach dla młodzieży, fundacjach specjalizujących się w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami.

Wykształcenie: Magister psychologii, psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.