Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje aktualne narzędzia badawcze. Udziela porad dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajmuje się wsparciem rodziny w kryzysie oraz treningiem umiejętności społecznych u dzieci. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Posiada również kwalifikacje trenerskie oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w Przedszkolach Specjalnych, Przedszkolach Demokratycznych. Staże zawodowe odbywał w specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych.

Wykształcenie: Ukończył studia magisterskie na kierunku Psychologia (ze specjalnościami: Wychowawcza oraz Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny) na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2022 bierze udział w czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralej prowadzonym przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych oraz Terapeuty Ręki.