Specjalizacja: Psycholog oraz psychoterapeuta pracujący i kształcący się w nurcie terapii systemowej oraz EMDR.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobyte podczas serii staży klinicznych m.in. w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Owińskach, Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim, Centrum Treningu Uwagi Słuchowej TOMATIS. Pracuje samodzielnie jako psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji z młodzieżą, parami, dorosłymi oraz całymi rodzinami.

Wykształcenie: Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu –kierunek psychologia, specjalność kliniczna. Kontynuuje kształcenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Ukończył szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej, zakończone certyfikatem European Association Transactional Analysis (EATA) w Grupie Spotkanie. Posiada certyfikat ukończenia pierwszego poziomu treningu EMDR w Katowicach w dniach 24-26.09.2021